O nás

Mužský pěvecký sbor poprvé vystoupil v roce 2000 na oslavách 750. výročí vzniku obce Lužice. Pod vedením Ivo Makudery. Toto vystoupení vzbudilo zájem nejen členů souboru, ale i veřejnosti a tak se zrodil nápad, pokračovat ve sborovém zpěvu dále. Mužáci se začali scházet nejdříve nepravidelně podle potřeby přípravy programů vystoupení k různým příležitostem jak v obci tak i v širokém okolí.

Sbor reprezentoval obec také na předhodových zpíváních v Hruškách, Mikulčicích, Josefově, Prušankách, Mutěnicích, velmi dobře reprezentoval „Region Podluží“ na veletrhu cestovního ruchu Region Tour v Brně v roce 2003. Zdařilé bylo i nacvičení předhodového pásma „Tú Lužicků dědinečků“ v roce 2004. V roce 2005 po předhodovém zpívání Ivo Makudera ukončil svou činnost se sborem.Novým uměleckým vedoucím se stal Pavel Král a organizačním vedoucím Josef Krchnivý. Sbor se začal scházet pravidelně jednou týdně v „Lidovém domě“ a pokračoval v činnosti svou účastí na předhodových zpíváních v Hruškách, Lanžhotě, Mikulčicích, také účastnil se při natáčení pořadu České televize z cyklu „Folklorika“ o krojích na Podluží. V roce 2006 připravil předhodové zpívání „A keď dojde sobotěnka“ následující rok pak předhodové zpívání „Hrajte mně husličky“. Od roku 2005 se pravidelně účastní již tradičních setkání „mužáckých sborů Podluží“ – v roce 2005 v Kosticích, v roce 2006 v Mikulčicích a v roce 2007 v Charvatské Nové Vsi. Spolupracuje se Slováckým krúžkem při pořádání Cyrilských hodů a tradičního lužického vinobraní. Současně s mužským sborem působí v obci také sbor ženský, složený převážně z manželek mužáků.

V prosinci 2007 založil sbor občanské sdružení „Lužičtí mužáci, o. s.“ Cílem sdružení je rozvoj a upevnění kulturních tradic, organizování kulturních a vzdělávacích akcí, zapojení se do kulturního a společenského života obce a regionu Podluží.

Na předhodovém zpívání v roce 2010 oslavil mužský sbor Lužičtí mužáci 10 let svého trvání křtem svého prvního CD s názvem Tá lužická dědina.

      CD Ta luzicka dedina - ukazky