Ej vy páni zemanové

1.

    Ej vy páni zemanové proste pannu Mariu,

    aby ona ochránila tu moravskú krajinu.

  | : Zemané sa modlili, šablenky si brúsili, 

       do boja sa chystali : |

2.

     Oheň horí, dým sa valí, Turek jede krajinů,

     chystajú sa chlapci smělí, chystajú sa na vojnu.

  | : Šablenky  pripínajú, na koně vysedajú,

      matku boží vzývajú. : |