Kdo víno pije

1.

      Kdo víno pije, muzice platí,

| : veznú ho do nebe, andělé svatí : |

2.

     Já sem víno pil, muzice platil

| : dyž sem šel do nebe, Petr mě vrátil : |