Pod Veronu

1.

     Pod Veronu pod tým kopcem,

     leží Sardín ze svým vojskem,

     a Radecký proti němu,

     tam sa oni spolem bijú.

2.

     Jedna sestra bratra měla, 

     do vojny ho vypravila,

     jeď bratříčku jeď do vojny,

     pomož z núdze cisárovi.

3.

     Radní páni z vojny jedú,

     mého bratra mě nevedú,

     radní páni velcí páni,

     kde ste vy mě bratra dali.

4.

     Tvůj bratr je pod Veronu, 

     má hlavičku porúbanú,

     vraný kůň stojí na něho,

     plače želí naríká ho.