Pri Trenčanskej bráně

1.

        | : Pri trenčanskej bráně, stojá koně vrané : |

        | : Vysedajú na ně, vysedajú na ně,

              chlapci lužičané : |

2.

        | : Keď na ně sedajú, na boha volajú : |

        | : Bože nám pomáhaj, bože nám pomáhaj,

             v našem bojovaňů : |

3.

        | : Bože nám pomáhaj, aj panna Maria : |

        | : Aby nezhynula, aby nezhynula,

             moravská krajina : |